Skip to this page's content

KCHA's Section 8 waiting list lottery application open until Feb. 25

Find a Home

In This Section

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) Danh Sách Chờ theo Mục 8 Năm 2020 của King County Housing Authority

Chúng tôi hy vọng rằng mục FAQ này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc nộp đơn đăng ký tham gia Quay Số Danh Sách Chờ theo Mục 8 (Phiếu Chọn Nhà - Housing Choice Voucher) của King County Housing Authority. Nếu chúng tôi chưa trả lời được câu hỏi của quý vị tại đây, vui lòng gọi tới văn phòng Mục 8 theo số 206-214-1300 từ 9:00 đến 16:00, thứ Hai đến thứ Sáu.

Tải xuống các câu hỏi thường gặp của KCHA dưới dạng tài liệu PDF có thể in được.

Khi nào chương trình Quay Số Danh Sách Chờ theo Mục 8 bắt đầu?

Chương trình bắt đầu lúc 7:00 ngày 12/2/2020 và kết thúc lúc 16:00 ngày 25/2/2020.

Chương trình sẽ tiếp nhận bao nhiêu đơn đăng ký?

Tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện tham gia Mục 8 đã nộp trong khoảng thời gian nói trên đều được tiếp nhận (giới hạn một đơn đăng ký trên mỗi hộ gia đình). Tham khảo Điều Kiện Tham Gia Mục 8 dưới đây để biết thêm thông tin.

Nếu điền vào đơn đăng ký, tôi có được nhận Phiếu theo Mục 8 không?

Việc điền đơn đăng ký không bảo đảm rằng quý vị sẽ được nhận phiếu theo Mục 8. Việc nộp đơn đăng ký sẽ đưa quý vị vào nhóm những người đăng ký và từ nhóm này, chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 2.500 hộ gia đình để đưa vào danh sách chờ nhận phiếu. Ngoài ra, để nhận phiếu, hộ gia đình quý vị cần phải đủ điều kiện tham gia Mục 8. Tham khảo Điều Kiện Tham Gia Mục 8 dưới đây để biết thêm thông tin.

Khi nào tôi sẽ biết mình được đưa vào danh sách chờ?

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua email, tin nhắn văn bản hoặc thư để cho quý vị biết mình có được lựa chọn ngẫu nhiên để đưa vào danh sách chờ mới hay không. Chúng tôi sẽ gửi thông báo không muộn hơn ngày 31/3. Quý vị cũng có thể tham khảo thông tin cập nhật về quy trình lựa chọn tại https://www.kcha.org. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị không nhận được email, tin nhắn văn bản hay thư tính đến ngày 31/3.

Làm thế nào để thông báo cho KCHA nếu thông tin liên hệ của tôi đã thay đổi sau khi nộp đơn đăng ký?

Nếu cần thay đổi thông tin liên hệ sau thời hạn nộp đơn, quý vị có thể thay đổi thông tin trực tuyến tại kcha.org hoặc qua đường bưu điện:

KCHA
Attention: Section 8 Applications
700 Andover Park West
Tukwila, WA 98188

Hãy thông báo cho KCHA sớm nhất có thể nếu thông tin liên hệ của quý vị (như số điện thoại, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ email) có bất cứ thay đổi nào.

Làm thế nào để nộp đơn đăng ký tham gia Quay Số Danh Sách Chờ theo Mục 8?

Sau khi chương trình quay số bắt đầu, quý vị có thể tìm thấy liên kết đến đơn đăng ký tại https://www.kcha.org/lottery, liên kết này sẽ đưa quý vị đến trang WaitListCheck.com. Nộp đơn đăng ký là một quy trình chỉ thực hiện trực tuyến. Không áp dụng đăng ký bằng đơn giấy.

Việc nộp đơn đăng ký có tốn chi phí nào không?

Không. Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình Mục 8 luôn luôn miễn phí. Nếu bị yêu cầu trả tiền, điều đó có nghĩa là quý vị không ở trang web của King County Housing Authority hay WaitListCheck. Cách duy nhất để nộp đơn đăng ký tham gia Quay Số Danh Sách Chờ theo Mục 8 là truy cập liên kết WaitlistCheck qua kcha.org/lottery.

Tôi cần những thông tin gì để nộp đơn đăng ký tham gia quay số?

Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp các thông tin sau trong đơn đăng ký.

 • Với mỗi thành viên trong hộ gia đình: Tên, Mối quan hệ với quý vị, Ngày sinh, Số An Sinh Xã Hội (nếu có), Chủng tộc/Dân tộc
 • Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình (bao gồm thu nhập từ tiền lương, thu nhập từ phúc lợi, phúc lợi cho người khuyết tật, chu cấp cho trẻ em, v.v.). Quý vị cũng sẽ cần cung cấp thông tin liên hệ của sở làm của quý vị, nếu có.
 • Thông tin về tình hình nhà ở hiện tại của quý vị (như quý vị sống ở đâu, quý vị trả bao nhiêu cho chi phí thuê nhà và tiện ích).
 • Thông tin liên hệ (email, số điện thoại, địa chỉ), để KCHA có thể thông báo cho quý vị về kết quả quay số.

Tôi có cần địa chỉ email để nộp đơn đăng ký tham gia không?

Không. Quý vị có thể sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại để thiết lập một tài khoản trên WaitListCheck và hoàn thành đơn đăng ký. Chúng tôi đặc biệt khuyênquý vị nên cung cấp địa chỉ email trong thông tin liên hệ, bởi đây là một trong những phương thức đáng tin cậy nhất mà chúng tôi có để liên hệ với quý vị. Nếu quý vị không có địa chỉ email, có nhiều lựa chọn để tạo một tài khoản email miễn phí, gồm Gmail, Yahoo Mail, và Outlook.

Tôi có cần địa chỉ bưu chính để nộp đơn đăng ký tham gia không?

Không. Quý vị chỉ cần có email hoặc số điện thoại để chúng tôi có thể liên hệ thông báo kết quả quay số. Nếu quý vị được đưa vào danh sách, chúng tôi sẽ cần gửi các loại biểu mẫu qua đường bưu điện để quý vị ký tên khi chúng tôi đã có sẵn phiếu, vì vậy hãy thêm địa chỉ nhận thư nếu có thể. Nếu hiện chưa có địa chỉ bưu chính, quý vị có thể ghi địa chỉ tương đối (một giao lộ) hoặc "Không áp dụng".

Tôi có cần Số An Sinh Xã Hội để nộp đơn đăng ký tham gia không?

Để nộp đơn đăng ký tham gia, ít nhất một người trong hộ gia đình quý vị phải có số An Sinh Xã Hội hợp lệ. Nếu hộ gia đình của quý vị được lựa chọn qua hình thức quay số để đưa vào danh sách chờ nhận phiếu, thì trước khi nhận phiếu, quý vị sẽ phải tiết lộ Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, SSN) của tất cả các thành viên trong hộ gia đình hoặc cung cấp giấy tờ chứng minh một thành viên chưa được ấn định SSN.

Làm thế nào để biết tôi đã nộp đơn đăng ký thành công?

Khi quý vị hoàn thành và nộp đơn đăng ký trực tuyến, trạng thái đơn đăng ký của quý vị trên WaitListCheck sẽ là "Submitted" ("Đã nộp"). Số này xác nhận rằng đơn đăng ký của quý vị đã được tiếp nhận. Nếu chưa hoàn thành đơn đăng ký, quý vị có thể đăng nhập lại vào WaitListCheck để hoàn thành đơn trước khi hết thời hạn đăng ký.

Ngày/giờ tôi nộp đơn đăng ký có ảnh hưởng đến cơ hội được chọn vào danh sách chờ không?

Không. Vì chúng tôi áp dụng hình thức quay số ngẫu nhiên để lựa chọn hộ gia đình, mọi người nộp đơn đăng ký đều có cơ hội được chọn vào danh sách chờ như nhau. Miễn là quý vị nộp đơn đăng ký trong thời gian nộp đơn, thì thời điểm nộp đơn đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội được chọn vào danh sách chờ..

Làm thế nào để liên hệ với KCHA nếu tôi cần trợ giúp nộp đơn?

Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy gọi đến văn phòng Mục 8 theo số 206-214-1300, từ 9:00 đến 16:00, thứ Hai đến thứ Sáu. Do chúng tôi dự kiến sẽ nhận được nhiều cuộc gọi trong thời hạn nộp đơn, xin vui lòng kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ phản hồi câu hỏi của quý vị sớm nhất có thể.

Lưu ý: Chúng tôi dự kiến sẽ có nhiều cuộc gọi trong vài ngày đầu thời hạn nộp đơn, vì vậy việc trợ giúp quý vị nộp đơn có thể bị chậm trễ đến giai đoạn sau của thời hạn nộp đơn. Xin nhớ rằng thời điểm quý vị nộp đơn đăng ký không ảnh hưởng đến việc quý vị được đưa vào danh sách.

Tôi không có máy tính. Tôi có thể đi đâu để nộp đơn đăng ký trực tuyến?

Quý vị có thể sử dụng bất kỳ máy tính, điện thoại thông minh hay thiết bị kết nối Internet nào để nộp đơn đăng ký. Cả King County Library SystemSeattle Public Library đều cho phép sử dụng máy tính miễn phí và quý vị có thể dùng máy tính này để nộp đơn đăng ký. Trong thời hạn nộp đơn, KCHA sẽ chuẩn bị sẵn máy tính để quý vị sử dụng tại các địa điểm sau (vui lòng trở lại xem thêm các địa điểm mới):

KCHA Central Office, 9:00–16:00 (206-214-1300)
700 Andover Park W, Tukwila, WA 98188

Ballinger Homes, 9:00–16:15 (206-574-1243)
2200 N.E. 201st Place, Shoreline, WA 98155

Birch Creek, 9:00–16:15 (206-315-4360)
27360 129th Place SE, Kent, WA 98030

Seola Gardens, 9:00–16:15 (206-829-2465)
11215 5th Ave. SW, Seattle, WA 98146

Spiritwood Manor, 9:00–16:15 (206-315-4380)
1424 148th Ave. SE, Bellevue, WA 98007

Có đơn đăng ký ở các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không?

Đơn đăng ký sẽ bằng tiếng Anh và có tùy chọn sử dụng Google Translate (Google Dịch) để dịch đơn sang ngôn ngữ quý vị lựa chọn. Chúng tôi biết Google Translate không hoàn hảo, vì vậy, nếu quý vị cần trợ giúp hoàn thành đơn đăng ký bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng liên hệ với văn phòng Mục 8 theo số 206-214-1300, từ 9:00 đến 16:00, thứ Hai đến thứ Sáu, và chúng tôi sẽ sắp xếp trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện tham gia Mục 8 không?

Có năm tiêu chí cơ bản để đủ tiêu chuẩn nhận phiếu theo Mục 8. Để đủ tiêu chuẩn, quý vị phải có câu trả lời ở Câu Hỏi 1 – 4 và không ở Câu Hỏi 5 dưới đây:

1. Người Đứng Đầu Hộ Gia Đình của quý vị có trên 18 tuổi không?

2. Hộ Gia Đình của quý vị có ít nhất một đặc điểm nào sau đây không:

 • Có người khuyết tật?
 • Có người từ 62 tuổi trở lên?
 • trẻ em dưới 18 tuổi?

3. Hộ gia đình quý vị có được xem là có thu nhập thấpkhông? "Thu nhập thấp" nghĩa là tổng thu nhập hàng năm (thu nhập nhận về trước khi trừ bất cứ khoản thuế hay thuế khấu trừ tại nguồn nào) bằng hoặc dưới mức nêu trong bảng dưới đây.

Quy Mô Hộ Gia ĐìnhThu nhập hàng năm bằng hoặc dưới
1 người$61.800
2 người$70.600
3 người$79.450
4 người$88.250
5 người$95.350
6 người$102.400
7 người$109.450
8 người$116.500
9 người$123.550
10 người$130.650
11 người$137.700

4. Ít nhất một trong các trường hợp sau có đúng với quý vị không?

 • Quý vị có thiếu một nơi cư trú thường xuyên vào ban đêm không? Đây có thể là: sống ở ngoài trời, sống tại một nơi nương tựa tạm thời hoặc sống trong xe hơi hay xe dã ngoại.
 • Quý vị có trả 50% trở lên trong tổng thu nhập hộ gia đình mình cho tiền thuê nhà và tiện ích cơ bản (như điện, gas, nước, nước thải và rác) không?
 • Quý vị có cần chuyển đi do bạo hành gia đình, bạo hành hẹn hò, lén đeo bám, tấn công tình dục hay buôn người để bóc lột tình dục không?
 • Quý vị có cần chuyển đi do không thể vào được nhà, vì mới xảy ra thiên tai, do chính quyền can thiệp, hoặc do quý vị là nạn nhân của tội thù hằn không?
 • Quý vị có hiện đang sống tại một ngôi nhà ọp ẹp hay mất an toàn không? Ví dụ về nhà ọp ẹp hay mất an toàn là nhà thiếu hệ thống ống nước hoặc sưởi.
 • Hộ gia đình quý vị có được xem là có thu nhập cực thấp không? "Thu nhập cực thấp" có nghĩa là tổng nhu nhập hàng năm của quý vị bằng hoặc dưới mức nêu trong bảng dưới đây:
Quy Mô Hộ Gia ĐìnhThu nhập hàng năm bằng hoặc dưới
1 người$23.250
2 người$26.600
3 người$29.900
4 người$33.200
5 người$35.900
6 người$38.550
7 người$41.200
8 người$43.850
9 người$47.850
10 người$52.270
11 người$56.690

5. Quý vị có hiện đang sống tại nhà ở do chính phủ trợ cấp không? LƯU Ý: Quy định này có các ngoại lệ, được mô tả dưới đây. Quý vị vẫn có thể đủ tiêu chuẩn nhận phiếu, tùy thuộc tình hình của quý vị.

Những ai không phải là công dân nhưng đủ điều kiện?

Để nhận phiếu theo Mục 8, ít nhất một thành viên trong hộ gia đình quý vị phải là Công Dân Hoa Kỳ hoặc không phải công dân nhưng đủ điều kiện. Người không phải công dân nhưng đủ điều kiện có:

 • Tư cách thường trú nhân (người có thẻ xanh)
 • Tư cách tạm trú nhân (không bao gồm thị thực du học sinh)
 • Được Department of Homeland Security cấp tư cách người tị nạn hoặc tị nạn chính trị
 • Được cho phép nhập cảnh có điều kiện trước ngày 1/4/1980
 • Đã hiện diện hợp pháp do việc thực thi quyền tự quyết của Bộ Trưởng Tư Pháp vì các lý do phát sinh đột ngột hoặc lý do được xem xét nghiêm túc vì lợi ích công/li>
 • Đã hiện diện hợp pháp do Bộ Trưởng Tư Pháp từ chối cho xuất cảnh do nguy cơ với tính mạng hoặc tự do

Quy định về gánh nặng xã hội của Bộ An Ninh Nội Địa (Department of Homeland Security) ảnh hưởng ra sao đến hồ sơ ghi danh của tôi?

Bộ An Ninh Nội Địa đã đưa ra quyết định cuối cùng đối với quy định về "gánh nặng xã hội" ("public charge"), làm thay đổi cách các viên chức di trú xác định việc một cá nhân có đủ điều kiện nhận thẻ xanh (hay trở thành thường trú nhân hợp pháp) hoặc nhập cư vào Hoa Kỳ hay không. Quy định về gánh nặng xã hội không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở của quý vị. Tuy nhiên, theo quy định mới, các hồ sơ ghi danh hoặc việc nhận phúc lợi công, bao gồm cả Nhà Ở Xã Hội hoặc hình thức hỗ trợ nhà ở theo Phần 8 (Section 8), cũng sẽ được đưa vào bài kiểm tra về gánh nặng xã hội vào hoặc từ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Nếu quý vị thắc mắc không rõ việc nhận phúc lợi nhà ở có tác động ra sao đến tư cách di trú của mình, chúng tôi khuyên quý vị trao đổi với một luật sư di trú hiểu biết về quy định này.

Định nghĩa về người khuyết tật là gì?

Quý vị được xem là khuyết tật nếu có một khiếm khuyết dài hạn hoặc vĩnh viễn về thể chất hoặc tinh thần, khiến quý vị khó thực hiện được các việc như:

 • Tự chăm sóc bản thân
 • Thực hiện các công việc chân tay
 • Nghe hoặc nhìn
 • Ăn uống
 • Ngủ
 • Di chuyển
 • Trò chuyện
 • Hít thở
 • Học tập
 • Đọc
 • Tập trung
 • Suy nghĩ
 • Làm việc

Nếu đang tham gia chương trình Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) hoặc Thu Nhập An Sinh Xã Hội cho Người Khuyết Tật (Social Security Disability Income, SSDI), quý vị được xem là khuyết tật khi xét Phiếu theo Mục 8. Các phương thức khác để xác minh tình trạng khuyết tật áp dụng cho những người không nhận SSI hay SSDI. Chỉ những người nộp đơn đăng ký đã được vào danh sách chờ nhận phiếu mới phải nộp loại giấy tờ này.

Tôi sống tại nhà ở chuyển tiếp. Tôi có thể nộp đơn đăng ký không?

Có. Do nhà ở chuyển tiếp được xem là một chương trình có giới hạn thời gian (có quy định ngày gia đình quý vị phải chuyển đi khỏi nhà), gia đình quý vị không được xem là "có chỗ ở vĩnh viễn" và vì vậy vẫn đủ điều kiện nhận phiếu.

Tôi sống tại Nhà Ở Công Cộng Cho Người Có Thu Nhập Thấp hoặc đã tham gia một chương trình cấp phiếu rồi. Tôi có thể nộp đơn đăng ký vào danh sách chờ không?

Nhìn chung, nếu hiện đang ở nhà ở công cộng hoặc đã tham gia một chương trình cấp phiếu, quý vị sẽ không đủ điều kiện vào danh sách chờ.

Quý vị có thể đủ điều kiện vào danh sách chờ nếu có thể chứng minh mình không thể ở trong nhà ở hiện tại do bất kỳ lý do nào sau đây:

 • bạo hành gia đình
 • vấn đề an toàn của nhà và/hoặc không thể vào nhà
 • (các) tội thù hằn
 • chính phủ can thiệp
 • thiên tai

Nếu quý vị hiện đã được bố trí nhà ở qua Nhà Ở Công Cộng hoặc một chương trình cấp phiếu và không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn đăng ký theo Mục 8 không, vui lòng gọi đến số 206-214-1300.

Tôi có phải sống tại Quận King mới đủ điều kiện nộp đơn đăng ký không?

Không. Người nộp đơn không nhất thiết phải sống ở Quận King mới đủ điều kiện nộp đơn đăng ký tham gia quay số. Họ có thể sinh sống ở bất cứ đâu trên thế giới và nộp đơn đăng ký. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, hiện tại nếu quý vị không sống tại khu vực thuộc thẩm quyền của KCHA và nhận được phiếu theo Mục 8, quý vị sẽ phải sống tại đây vào năm đầu tham gia chương trình. Khu vực thuộc thẩm quyền của KCHA là bất cứ đâu trong Quận King, ngoại trừ các khu vực nằm trong phạm vi thành phố Renton và Seattle. Những nơi này có Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở riêng của họ.

Ngoài ra còn có lựa chọn nhà ở nào khác không?

Nếu quý vị muốn biết thông tin về các chương trình hỗ trợ nhà ở khác, hãy gọi 2-1-1 hoặc truy cập trang tài nguyên trên trang web của KCHA tại https://www.kcha.org/housing/resources/.

Dưới đây là danh sách ngắn về các cơ quan quản lý nhà ở gần đây:

Main Office
600 Andover Park W.
Tukwila, WA 98188
Tel: (206) 574‑1100
Fax: (206) 574‑1104
TDD: (800) 833‑6388
Directions

Section 8 Office
700 Andover Park W.
Tukwila, WA 98188
Tel: (206) 214‑1300
Fax: (206) 243‑5927
Directions